banner-platform

Резюме на проект App4Inno

Отправната точка на проект с акроним APP4INNO е необходимостта от установяване на транснационални мрежи между малките предприятия и микропредприятията, които да могат да създадат постоянни иновационни процеси и да мобилизират критична маса. Тя ще спомогне за "трансфер" на подходи, услуги и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на МСП в селското стопанство.

Научете повече за останалите аспекти на проекта:

ЗА ПРОЕКТА

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web