banner-platform

App4Inno Projekt

Osnivanje i promicanje novih pristupa i alata za jačanje konkurentnosti i inovacija primarnog sektora Jugoistočne Europe

O PROJEKTU

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web