Slijedimo li EU po pitanju ranijih isplata potpora?

 

Na poticaj Udruge OPG Hrvatske Život, traži se ranija isplata dijela potpora dohotku u poljoprivredi. Naime, Udruga je svojim aktivnim zalaganjem već uspjela ostvariti neke od ključnih ideja koje imaju potencijala promaknuti hrvatsku poljoprivredu. Obrativši se predsjedniku Vlade, navode

Kriza poljoprivrede dodatno se zaoštrava

"Dugotrajna i sve žešća kriza poljoprivrede dodatno se zaoštrava pod pritiskom iznimno loših primanja zbog višegodišnjih ekstremnih meteoroloških uvjeta, rasta ulaznih troškova te pada svjetskih cijena nekih važnih agroproizvoda. Čak se i dobar dio onih najžilavijih obiteljskih gospodarstava koja su uspjela preživjeti dosadašnje gospodarske lomove dovodi na samu ivicu propasti.

Prijem kod ministra financija i poljoprivrede

S obzirom na ozbiljnost situacije — koliko god ona u većini europskih zemalja bila osjetno manje ekstremna nego u Hrvatskoj — navela je i samu EU da preporuči posebne interventne mjere među kojima je jedna od najvažnijih ubrzanje isplata izravnih plaćanja za tekuću godinu." S obzirom na ozbiljnost najnovijih kretanja, Izvršni odbor Udruge OPG Hrvatske moli ministre financija i poljoprivrede da hitno prime predstavnike Udruge kako bi ih oni mogli upoznati s pojedinostima situacije na terenu i podnijeti konkretne prijedloge kako izbjeći najgore.

Ubrzanje isplata izravnih plaćanja

Glavni je prijedlog Udruge da se isplate ovogodišnjih potpora, predviđene za prvo polugodište 2015.g. znatno ubrzaju i polovica potpora isplati čim prije, koristeći za to predviđena sredstva Europske Unije. Na taj bi se način izbjeglo veće dodatno vremensko opterećenje državnog proračuna u trenutku kad je on pod velikim pritiskom kriznih potreba i socijalnih problema i u drugim sektorima hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Kao i u svemu dosad, Udruga se trudi slijediti europska pravila. Naime, i francuski ministar poljoprivrede potpisao je isplatu prvog dijela potpora do 01. prosinca 2014., a za 2014. godinu. Nadajmo se da će i naše ministarstvo slijediti dobre europske primjere.

 

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web