Silosi i poljoprivredna oprema iz IPARD-a!

Obrtu Poljoprivreda i usluge Novoselec iz Varaždinske županije isplaćeno je 354.729,41 kn za ulaganje u nabavu nove poljoprivredne opreme, te dogradnju nadstrešnice i silosa za potrebe skladištenja žitarica. Korisnik je IPARD sredstvima kupio novi traktor, plug, rotobranu i pužni usipni transporter, te na taj način smanjio troškove proizvodnje uslijed kvalitetnije i brže obrade tla.

Preuzeto sa http://www.agroklub.com

 

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web