Sažetak projekta

Osnivanje i promicanje novih pristupa i alata za jačanje konkurentnosti i inovacija primarnog sektora Jugoistočne Europe

Kratak sažetak

Projekt SEE/D/0223/1.2/X “Osnivanje i promicanje novih pristupa i alata za jačanje konkurentnosti i inovacija primarnog sektora Jugoistočne Europe”akronima APP4INNO , započeo je 1. Listopada 2012 godine, uz financijsku potporu Jugoistočnog transnacionalnog programa suradnje. Projekt je pod prioritetnom osi “Olakšavanje inovativnosti I poduzetništva”, područje intervencije “Razvoj prikladnog okruženja za razvoj inovativnog poduzetništva”

Nositelj projekta je Veneto Agricoltura – Regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno-prehrambeni sektor iz Italije. Ukupno je 15 projektnih partnera iz Italije, Mađarske, Bugarske, Grčke, Rumunjske, Srbije, Albanije, hrvatske i Ukrajine.

APP4 INNO projekt kao početnu točku postavlja potrebu za stvaranjem transnacionalnih mreža među malim i mikro-poduzećima, sposobnima za uspostavljanje trajnih inovativnih procesa i za mobiliziranje kritične mase. U tu svrhu, planira se uspostaviti sustav podrške transnacionalne konkurentnosti za bolje iskorištenje inovativnih potencijala poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća na području regija jugoistočne Europe, stvarajući tako okvir za pristup inovativnosti, prijenosa tehnologije i suradnje kao glavni ključ njihove konkurentnosti na internacionalnom tržištu. Djelovat će na principu „transfera“ i širenja pristupa, usluga i alata za poboljšanje proizvodnih procesa na nivou jednog malog poduzeća, ali prije svega i na nivou klastera, kako bi se poboljšala efikasnost proizvodnje.

U početku, projekt će definirati pristupe i metodologije za jačanje konkurentnosti poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća, kao i specifične sektore (područja djelovanja), te vrste malih i srednjih poduzeća, gdje će definirani pristupi dati najbolje rezultate (WP3). Ovo je potrebno kako bi se omogućila dostupnost alata za konkurentnost, stvorenih za svaku pojedinu zemlju uključenu u projekt. Definirani pristup i sustav alata će biti stavljeni u funkciju, na način da će se opremiti (ljudski resursi i IT oprema) trajni transnacionalni sustav podrške malim i srednjim poduzećima. Uspostavit će ga projektni partneri, te će stvarati sinergiju na nacionalnom nivou, kako sa institucijama, tako i sa drugim tehnološkim i inovativnim akterima. Transnacionalna uslužna platforma predstavljat će transnacionalni meta-klaster malih i srednjih poduzeća, koja će u određenim područjima djelovanja moći surađivati, stvarati sinergije i grupirati kritične mase.

Otvarajući seminar projekta će biti održan 24.listopada.2012. u Pečuhu, Mađarska. Događaj je otvoren za sve zainteresirane dionike.

Za više informacija kliknite na donje naslove:

Pozadina projekta i opći cilj »

Na području jugoistočne Europe, poljoprivreda je pogođena ne – homogenim razvojem. Poduzeća nisu mogla razviti konkurentnost na internacionalnom tržištu. Projektno područje ima jake poljoprivredne potencijale, ali pati zbog izolacije. Ta poduzeća rijetkom mogu dosegnuti tržišta izvan granice, a tržištima dominiraju velika poduzeća I konkurenti iz EU zemalja.

Projekt se bavi niskom razinom konkurentnosti poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća, zbog manjka inovativnosti, razvojno-istraživačkih aktivnosti, te internacionalizacije općenito. Fokusira se na inovacijske potencijale visoko kvalitetnih/tradicionalnih proizvoda I osposobit će transnacionalnu platformu usluga za podršku inovativnosti, transferu tehnologije I suradnje između malih I srednjih poduzeća, kako bi se povećala njihova konkurentnost na stranim tržištima.

Inovativnost projekta leži u uvođenju transnacionalnog koncepta, koji se bavi nedostatkom inovativnosti I konkurentnosti poljoprivrednih malih I srednjih poduzeća. Transfer metodologija I alata tipičan za druge sektore kao što je industrija, ključan je element za poljoprivredna mala I srednja poduzeća.Uključivanje relevantnih institucija može doprinijeti zajedničkom cilju, a to je konkurentna I održiva agrikultura.

Metodološki pristup »

Pristup orijentiran rezultatu u skladu je sa pristupom Provedbe programa potpore ‘ vidljive i konkretne projektne suradnje’ kao što je naglašeno u SEE operativnom programu. Sve projektne aktivnosti su ‘temeljene na znanju’. Projekt će definirati pristupe i metodologije za jačanje konkurentnosti poljoprivrednih MSP , zatim će se opremiti transnacionalni MSP sustav podrške. Primjena pristupa i usluga održat će se kroz pilot projekte. Plan će biti pogodan za širenje projektnih postignuća na druge regije i države. Zatim će uslijediti neovisna vanjska evaluacija. Metodologija projekta predviđa dijeljenje načela sa poljoprivrednim malim i srednjim poduzetnicima, dionicima i ciljanim skupinama. Ovaj participativan pristup u skladu je s propisima Europske komisije.

Poljoprivreda je rigidan sektor, vezan uz lokalne navike, s prosjekom godina poduzetnika većim od prosjeka u drugim sektorima. U ovom socijalnom i kulturnom okruženju, uvođenje inovacija može se postići samo ako su ciljevi,metodologije i alati povezani s ciljanim skupinama. ‘Poruke’ MSP biti će jasne, temeljene na njihovim lokalnim potrebama, naglašavajući tradiciju i lokalnu kulturu kao potencijale. Projekt može računati na institucionalne uloge partnerstva vezane za suprotstavljanje razlika /ograničenja. Percepcija politike EU kao ograničenje bit će umanjena potpornim politikama partnera. Da bi se izbjeglo preklapanje sa mjerama Strukturnih Fondova, EAFRD i IPA, izvedena je provjera. Jačanje i širenje inovacija i konkurentnosti sastoji se od konkretnih nacionalnih i regionalnih politika i pravila uključenih zemalja i regija. Na razini sektora, cilj je razviti zajedničke pristupe i alate za promociju inovacija i konkurentnosti u poljoprivredi i unaprjeđenje vještina operatera, te je koordinirana i usklađena sa ključnim nacionalnim i regionalnim politikama u poljoprivredi. Glavne ciljane skupine su institucije i I&R dionici, te poslovne potporne institucije, koje su uključene kao partneri. Institucije će imati priliku poboljšati svoje politike i mjere vlade. U projektu uključeni MSP-i djelovati će kao poveznica širem broju MSP-a. Dionici su : poduzeća sljedećih segmenata proizvodnog lanca, znanstvena tijela poljoprivrednog sektora, poljoprivredna udruženja poduzetnika i krajnji korisnici. Sve ciljane skupine i dionici imati će besplatan i neometan pristup svim projektnim rezultatima.

Očekivani outputi i rezultati »

Glavni rezultati su: operativne metodologije i alati, interaktivne web stranice sa wiki i twitter alatima, transnacionalna platforma za konkurentnost primarnog sektora, Web sustav za transnacionalnu platformu , metodologija za bazu podataka i analizu. Učinak će biti veći prihod za poljoprivredne MSP, čineći poljoprivredni sektor privlačnijim mlađim generacijama u očuvanju okoliša i socijalne funkcije poljoprivrede.

Sudjelovanje ciljnih i interesnih skupina osigurat će da rezultati budu odgovor lokalnim potrebama. Institucionalna i politička održivost zajamčena su institucionalnim profilom partnera. Održivost će biti promovirana u okviru aktivnosti u kojima sudjeluju institucije kroz glavni projektni plan. Financijska održivost novih struktura osigurat će se kroz financijsko upravljanje i operativnu obvezu partnera. Prenosivost rezultata osigurat će se kroz diseminacijske aktivnosti. Partneri će promovirati projektne rezultate unutar drugih mreža. 11 regija sa različitim socijalno-ekonomskim, infrastrukturnim i kulturnim karakteristikama iz 9 zemalja kroz projekt prikazuje suradnju cijelog jugoistočnog europskog područja. Uključenost poduzeća daje transnacionalnu dodanu vrijednost za kreiranje suradnje i internacionalizacije prilika i mogućnosti lokalnim proizvodnim sustavima.

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web