banner-platform

Përmbledhja e projektit

Krijimi dhe promovimi i perqasjeve të reja dhe mjeteve për forcimin e
konkurrueshmërisë së sektorit primar
dhe risive në Evropën Juglindore

MBI PROJEKTIN

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web