banner-platform

App4Inno Rezime projekta

Polazna tačka u projektu APP4INNO je bila potreba stvaranja transnacionalne mreže između mikro i malih preduzeća, kako bi se uspostavili trajni inovativni procesi i uključio što veći broj korisnika. To će dovesti do promene pristupa, usluga i alata za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u oblasti poljoprivrede.

Saznajte više o drugim aspektima projekta:

O PROJEKTU

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web